Publikime

Këtu publikohen raportet e ndryshme të IKD-së përfshirë raportet e monitorimit, hulumtimet, analizat, si dhe raportet tjera.

Procesi i ri-emërimit dhe emërimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë

Monday 10 October, 2011

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: TETOR, 2011
AUTORËT: BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: NATIONAL EDOWMENT FOR DEMOCRACY

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English   |  Srpski

Fletushka e Drejtësisë: Volumi 1

Friday 9 September, 2011

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: SHTATOR, 2011
AUTORËT: BETIM MUSLIU, BEHLUL ZEKA DHE KUJTIM KËRVESHI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: RBF

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English   |  Srpski

Transparenca në përpilimin e legjislacionit në Kosovë: Vështrim analitik mbi praktikat e transparencës në përgatitjen e legjislacionit të ndjekura nga Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës

Thursday 7 July, 2011

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: KORRIK, 2011
AUTORËT: INSTITUTI I KOSOVËS PËR DREJTËSI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: KFOS 

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Zbatimi i politikave kundër narkotikëve ilegal

Thursday 19 May, 2011

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: MAJ, 2011
AUTORËT: INSTITUTI I KOSOVËS PËR DREJTËSI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: NATIONAL EDOWMENT FOR DEMOCRACY

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English   |  Srpski

Policia e Kosovës: Luftimi i krimeve ekonomike dhe korrupsionit

Wednesday 19 January, 2011

LLOJI: DOKUMENT DISKUTIMI
DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR, 2011
AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE GENC NIMONI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Sundimi i ligjit: Kapacitetet dhe funksionimi i institucioneve

Tuesday 2 November, 2010

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2010
AUTOR: INSTITUTI I KOSOVËS PER DREJTËSI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS

Shkarko dokumentin:  Shqip