Publikime

Këtu publikohen raportet e ndryshme të IKD-së përfshirë raportet e monitorimit, hulumtimet, analizat, si dhe raportet tjera.

Krim i rëndë, vetëm në letër: Politika e ndjekjes dhe dënimeve në rastet që ndërlidhen me armët

Wednesday 6 March, 2013

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: MARS, 2013
AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: SAFERWORLD

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Pavarësia e Gjyqësorit në Kosovë: Analizë e pavarësisë financiare institucionale dhe individuale

Tuesday 6 November, 2012

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2012
AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: KFOS

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Krimi i Organizuar në Zgjedhje: Analizë e politikës së ndjekjes dhe dënimeve

Wednesday 6 June, 2012

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: QERSHOR, 2012
AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: FRIEDRICH EBERT – STIFTUNG

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Kontrolli i Armëve të Vogla dhe të Lehta në Kosovë: Progresi dhe sfidat

Wednesday 21 March, 2012

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: MARS, 2012
AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: FORUMI PËR SIGURI, SAFERWORLD

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Fletushka e Drejtësisë: Volumi 4

Sunday 4 March, 2012

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: MARS, 2012
AUTORËT: BETIM MUSLIU, BEHLUL ZEKA DHE KUJTIM KËRVESHI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: RBF

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English   |  Srpski

Fletushka e Drejtësisë: Volumi 3

Sunday 22 January, 2012

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: JANAR, 2012
AUTORËT: BETIM MUSLIU, BEHLUL ZEKA DHE KUJTIM KËRVESHI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: RBF

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English   |  Srpski

Falja në Kosovë: Analizë e zbatimit të institutit të faljes dhe lirimit me kusht

Monday 16 January, 2012

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: JANAR, 2012
AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: IKD

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Fletushka e Drejtësisë: Volumi 2

Friday 11 November, 2011

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2011
AUTORËT: BETIM MUSLIU, BEHLUL ZEKA DHE KUJTIM KËRVESHI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: RBF

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English   |  Srpski

Procesi i ri-emërimit dhe emërimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë

Monday 10 October, 2011

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: TETOR, 2011
AUTORËT: BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: NATIONAL EDOWMENT FOR DEMOCRACY

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English   |  Srpski

Fletushka e Drejtësisë: Volumi 1

Friday 9 September, 2011

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: SHTATOR, 2011
AUTORËT: BETIM MUSLIU, BEHLUL ZEKA DHE KUJTIM KËRVESHI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: RBF

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English   |  Srpski