Publikime

Këtu publikohen raportet e ndryshme të IKD-së përfshirë raportet e monitorimit, hulumtimet, analizat, si dhe raportet tjera.

Korrupsioni në Kosovë 2: Raport vlerësues gjithëpërfshirës mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit

Friday 5 September, 2014

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: SHTATOR, 2014
AUTOR: BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Drejtësia në zgjedhjet 2014: Raport rreth përgjigjes së organeve të drejtësisë ndaj kryerësve të veprave penale kundër të drejtave të votimit

Saturday 16 August, 2014

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: GUSHT, 2014
AUTOR: BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip

Llogaridhënia e sistemit të drejtësisë: Raport mbi rregullimin e llogaridhënies së sistemit gjyqësor dhe prokurorial në Kosovë

Friday 16 May, 2014

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: MAJ, 2014
AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: FRIEDRICH EBERT – STIFTUNG

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Korrupsioni në Kosovë: Raport vlerësues mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit

Friday 28 March, 2014

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: MARS, 2014
AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Falja në Kosovë 2

Thursday 16 January, 2014

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: JANAR, 2014
AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: UNDP

Shkarko dokumentin:  Shqip

Raport i shkurtër mbi përgjigjen e organeve të drejtësisë ndaj veprave penale kundër të drejtave të votimit – 2

Friday 29 November, 2013

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2013
AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip

Reforma në Sistemin e Drejtësisë në Kosovë

Thursday 28 November, 2013

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR, 2013
AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: FRIEDRICH EBERT – STIFTUNG

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Pikëpamjet e qytetarëve për çështjet kryesore të paqes dhe sigurisë në Kosovë

Saturday 16 November, 2013

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR, 2013
AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: ZYRA E BASHKIMIT EVROPIAN NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip

Raport i shkurtër mbi përgjigjen e organeve të drejtësisë ndaj veprave penale kundër të drejtave të votimit

Friday 8 November, 2013

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2013
AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip