Publikime

Këtu publikohen raportet e ndryshme të IKD-së përfshirë raportet e monitorimit, hulumtimet, analizat, si dhe raportet tjera.

Korrupsioni në Kosovë: Raport vlerësues mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit

Friday 28 March, 2014

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: MARS, 2014
AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Falja në Kosovë 2

Thursday 16 January, 2014

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: JANAR, 2014
AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: UNDP

Shkarko dokumentin:  Shqip

Raport i shkurtër mbi përgjigjen e organeve të drejtësisë ndaj veprave penale kundër të drejtave të votimit – 2

Friday 29 November, 2013

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2013
AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip

Reforma në Sistemin e Drejtësisë në Kosovë

Thursday 28 November, 2013

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR, 2013
AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: FRIEDRICH EBERT – STIFTUNG

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Pikëpamjet e qytetarëve për çështjet kryesore të paqes dhe sigurisë në Kosovë

Saturday 16 November, 2013

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR, 2013
AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: ZYRA E BASHKIMIT EVROPIAN NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip

Raport i shkurtër mbi përgjigjen e organeve të drejtësisë ndaj veprave penale kundër të drejtave të votimit

Friday 8 November, 2013

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2013
AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip

Krim i rëndë, vetëm në letër: Politika e ndjekjes dhe dënimeve në rastet që ndërlidhen me armët

Wednesday 6 March, 2013

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: MARS, 2013
AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: SAFERWORLD

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Pavarësia e Gjyqësorit në Kosovë: Analizë e pavarësisë financiare institucionale dhe individuale

Tuesday 6 November, 2012

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2012
AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: KFOS

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Krimi i Organizuar në Zgjedhje: Analizë e politikës së ndjekjes dhe dënimeve

Wednesday 6 June, 2012

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: QERSHOR, 2012
AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: FRIEDRICH EBERT – STIFTUNG

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English