Publikime

Këtu publikohen raportet e ndryshme të IKD-së përfshirë raportet e monitorimit, hulumtimet, analizat, si dhe raportet tjera.

KORRUPSIONI NË KOSOVË: LUFTIMI APO PROMOVIMI I KORRUPSIONIT

Wednesday 27 April, 2016

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: PRILL, 2016
AUTORËT: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE DHE AMBASADA AMERIKANE NË KOSOVË 

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

LIGJSHMËRIA E KËSHILLIT GJYQËSOR DHE PROKURORIAL

Wednesday 27 April, 2016

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: PRILL, 2016
AUTORËT: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE DHE AMBASADA AMERIKANE NË KOSOVË 

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Luftimi i korrupsionit në Kosovë, prioritet në letër

Thursday 10 December, 2015

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR, 2015
AUTORËT: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Korrupsioni në Kosovë 6: Raport vlerësues periodik mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit

Friday 20 November, 2015

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2015
AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE GENC NIMONI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË 

Shkarko dokumentin:  Shqip

NË KËRKIM TË RRUGËS PËR LUFTIMIN E KORRUPSIONIT: Në mes dy zjarreve, persekutimit dhe dështimit

Tuesday 18 August, 2015

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: GUSHT, 2015
AUTORË: BETIM MUSLIU
JURISTË DHE MONITORUES: GENC NIMONI, ADEM KRASNIQI, VALDET HAJDINI
MONITORUESE: BUKUREZË SURDULLI, HYRIJE MEHMETI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË 

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

KORRUPSIONI NË KOSOVË 5: RAPORT VLERËSUES PERIODIK MBI EFIKASITETIN E SISTEMIT PROKURORIAL NË ZBATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT PËR RASTET E KORRUPSIONIT

Thursday 25 June, 2015

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: QERSHOR, 2015
AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE GENC NIMONI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË 

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Korrupsioni në Kosovë 4: Raport vlerësues periodik mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit

Wednesday 8 April, 2015

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: PRILL, 2015
AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE GENC NIMONI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Korrupsioni në Kosovë 3: Raport vlerësues periodik mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit

Friday 26 December, 2014

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR, 2014
AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE GENC NIMONI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Korrupsioni në Kosovë 2: Raport vlerësues gjithëpërfshirës mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit

Friday 5 September, 2014

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: SHTATOR, 2014
AUTOR: BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Drejtësia në zgjedhjet 2014: Raport rreth përgjigjes së organeve të drejtësisë ndaj kryerësve të veprave penale kundër të drejtave të votimit

Saturday 16 August, 2014

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: GUSHT, 2014
AUTOR: BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip