Publikime

Këtu publikohen raportet e ndryshme të IKD-së përfshirë raportet e monitorimit, hulumtimet, analizat, si dhe raportet tjera.

Loja me Gjykatën Speciale

Monday 25 December, 2017

LLOJI: ANALIZË E SHKURTË
DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR 2017
AUTOR: IKD
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip

Dosja e manipuluar e Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi

Tuesday 21 November, 2017

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR 2017
AUTOR: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË DHE NED

Shkarko dokumentin:  Shqip

Ndihma Juridike Falas në çështjet penale dhe zbatimi i standardeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut nga Gjykatat e Kosovës

Thursday 14 September, 2017

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: SHTATOR 2017
AUTOR: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: PROGRAMI “KËRKO DREJTËSI” I FINANCUAR NGA DEPARTAMENTI I SHTETIT TË SHBA-SË, ZBATUAR NGA NCSC

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English   |  Srpski

Mjetet efektive juridike në drejtësinë administrative

Thursday 14 September, 2017

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: SHTATOR 2017
AUTOR: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: PROGRAMI “KËRKO DREJTËSI” I FINANCUAR NGA DEPARTAMENTI I SHTETIT TË SHBA-SË, ZBATUAR NGA NCSC

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Prokuroria dhe Gjykata Speciale e Republikës së Kosovës

Tuesday 29 August, 2017

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: GUSHT 2017
AUTOR: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË DHE NED

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Drejtësia në Zgjedhjet 2017

Monday 14 August, 2017

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: GUSHT 2017
AUTOR: BETIM MUSLIU DHE EHAT MIFTARAJ
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA AMERIKANE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

Sistemi i Drejtësisë në Kosovë

Friday 31 March, 2017

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: MARS 2017
AUTOR: EHAT MIFTARAJ
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: UNOPS

Shkarko dokumentin:    |  English

Masat e sigurisë në Gjykatat dhe Prokuroritë e Kosovës

Friday 31 March, 2017

LLOJI: RAPORT
DATA E PUBLIKIMIT: MARS 2017
AUTOR: ADEM KRASNIQI
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: UNOPS

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

“’Deti’ i korrupsionit në Kosovë: “Peshqit” e vegjël kapen, të mëdhenjtë lihen të lirë”

Tuesday 28 March, 2017

LLOJI: ANALIZË
DATA E PUBLIKIMIT: MARS 2017
AUTOR: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English

VENDIMET E KUNDËRLIGJSHME TË KRYEPROKURORIT TË SHTETIT DHE KËSHILLIT PROKURORIAL PËR TRANSFERIMIN E PROKURORËVE NË PROKURORINË SPECIALE TË REPUBLIKËS TË KOSOVËS

Tuesday 7 February, 2017

LLOJI: ANALIZË E SHKURTË
DATA E PUBLIKIMIT: SHKURT 2017
AUTOR: IKD
VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Shkarko dokumentin:  Shqip   |  English