Mbledhja e 147-të e KGJK-së

Tuesday 2 February, 2016

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Enver Peci për Mbledhjen e Jashtëzakonshme të 147-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 2 shkurt 2016 (e mërkurë)

1 Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të KGJK-së nga Gjykata Supreme