Lajme

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e IKD-së, duke përfshirë lajmet për publikimet e raporteve / analizave / artikujve / reagimeve të shpejta / raportet tjera. Këtu publikohen edhe lajmet për tryezat / konferencat / ngjarjet e organizuara nga IKD.

Manipulimi i zgjedhjeve

Tuesday 23 October, 2012 1:53 pm

23 tetor 2012 -  Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në bashkëpunim me Fredrich Ebert Stiftung (FES) kanë mbajtur sot në Qendrën e In...

Projektligjet e dëmshme

Wednesday 10 October, 2012 1:56 pm

10 tetor 2012 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) shpreh shqetësim rreth dy projektligjeve të proceduara në Kuvendin e Kosovës, të cilat do të shqyrtohen për herë të parë nga deputetët në seancën e ...

Degradimi i Gjyqesorit

Tuesday 17 July, 2012 1:59 pm

17 korrik 2012 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) shpreh shqetësim rreth tendencave të vazhdueshme të pushtetit ekzekutiv për të degraduar pushtetin gjyqësor. Në vitin...

Krimet e Zgjedhjeve

Wednesday 6 June, 2012 2:00 pm

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) me përkrahje të Friedrich Ebert Stiftung (FES) ka organizuar tryezë ku është publikuar raporti “Krimi i Organizuar në Zgjedhje: Analizë e politikës së ...

Emërime pa Kritere

Wednesday 30 May, 2012 2:09 pm

30 maj 2012 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka përcjellë me kujdes procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për gjykatës në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Koso...

IKD publikoi katër volume të “Fletushka e Drejtësisë”

Wednesday 2 May, 2012 2:12 pm

Më 2 Maj 2012, me fillim prej orës 10:00 në Hotel Sirius, Prishtinë, Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka organizuar tryezën e prezantimit të katër volumeve të ”Fletushkës së Drejtësisë...

Dështon mbikëqyrja

Thursday 5 April, 2012 2:17 pm

Prishtinë, 5 prill 2012 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) shpreh shqetësimin në lidhje me dështimin e mekanizmave të kontrollit të cilësisë të prokurorëve dhe prokurorive të Republikë...

Kontrolli i armëve

Wednesday 21 March, 2012 2:25 pm

21 mars 2012 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) si pjesë e Forumit për Siguri ka publikuar analizën “Kontrolli i Armëve të Vogla dhe të Lehta n...

Instituti i Kosovës për Drejtësi analizon zbatimin e institutit të faljes dhe lirimit me kusht

Monday 16 January, 2012 2:28 pm

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka mbajtur sot konferencë për media ku është publikuar raporti “Falja në Kosovë: Analizë e zbatimit të institutit të faljes dhe lirimit me kusht”. Rapo...

IKD kërkon filtrimin e kandidatëve për gjykatës dhe prokuror

Friday 16 December, 2011 2:31 pm

16 dhjetor 2011 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) tash tre vite ka përcjellë me kujdes procesin e ri-emërimit dhe emërimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë. Përkundër të metave të identifikuara gjatë këtij ...