Lajme

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e IKD-së, duke përfshirë lajmet për publikimet e raporteve / analizave / artikujve / reagimeve të shpejta / raportet tjera. Këtu publikohen edhe lajmet për tryezat / konferencat / ngjarjet e organizuara nga IKD.

“Ligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial” (Në fokus: Luftimi apo promovimi i korrupsionit)

Wednesday 27 April, 2016 4:42 pm

Prishtinë, 27 prill 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje ...

Këshilli gjyqësor i Kosovës dhe Instituti i Kosovës për Drejtësi nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Thursday 7 April, 2016 10:32 am

Prishtinë, 7 prill 2016 – Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Instituti i Kosovës për Drejtësi, kanë nënshkruar të enjtën një Marrëveshje Bashkëpunimi, për thellimin e bashkëpunimit të ndërsjellë. Kjo Marrëv...

Kuvendi i Kosovës dhe Instituti i Kosovës Për Drejtësi nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Tuesday 16 February, 2016 10:24 am

Prishtinë, 16 shkurt 2016 - Kuvendi i Kosovës dhe Instituti i Kosovës për Drejtësi, kanë nënshkruar të marten një Marrëveshje Bashkëpunimi, për thellimin e bashkëpunimit të ndërsjellë. Qëllimi i kësaj...

IKD: Pushteti ekzekutiv ndërhyn në mënyrë flagrante në pavarësinë e pushtetit gjyqësor

Wednesday 3 February, 2016 3:16 pm

Prishtinë, 3 shkurt 2016 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) shpreh shqetësim rreth lojërave dhe ndërhyrjeve të vazhdueshme të pushtetit ekzekutiv ndaj pushtetit gjyqësor. Qeveria e Republikës së Ko...

IKD: Pushteti ekzekutiv me vendimin për shtesa diskriminon gjykatësit dhe prokurorët kosovarë dhe cenon pavarësinë e sistemit gjyqësor dhe prokurorial

Monday 25 January, 2016 9:47 am

Prishtinë, 25 janar 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) shpreh shqetësim rreth lojërave të pushtetit ekzekutiv me pagesat e bartësve të funksioneve gjyqësore të pushtetit gjyqësor në Republikën...

Luftimi i korrupsionit në Kosovë, prioritet në letër

Thursday 10 December, 2015 6:01 pm

Prishtinë, 10 dhjetor 2015 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Britanike në Prishtinë, në kuadër të tryezës me temën “Lufta kundër korrupsionit në Kosovë: Dës...

Lufta kundër korrupsionit në Kosovë: Dështimet dhe progresi

Thursday 10 December, 2015 5:47 pm

Prishtinë, 10 dhjetor 2015 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Britanike në Prishtinë, të enjten, ka mbajtur tryezën me temën “Lufta kundër korrupsionit në Kosovë: Dës...

Korrupsioni në Kosovë 6: Raport vlerësues periodik mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit

Friday 20 November, 2015 10:10 am

Prishtinë, 20 nëntor 2015 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Bri...

KONKURS

Friday 11 September, 2015 8:56 am

Vende të lira pune: Monitorues/Hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi 11/09/2015 KONKURS PËR PUNË Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ë...

REAGIM PUBLIK NDAJ SHPIFJEVE TË GAZETËS “KOSOVA SOT”

Friday 11 September, 2015 7:44 am

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka reaguar ndaj artikullit të botuar në Gazetën “Kosova Sot”, të datës 31 gusht 2015, në ballinë dhe brendi në faqet 4 dhe 5, me mbi titull “Memorandumi mes KPK-së dhe IKD-së ka ngj...