Lajme

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e IKD-së, duke përfshirë lajmet për publikimet e raporteve / analizave / artikujve / reagimeve të shpejta / raportet tjera. Këtu publikohen edhe lajmet për tryezat / konferencat / ngjarjet e organizuara nga IKD.

IKD: Pushteti ekzekutiv me vendimin për shtesa diskriminon gjykatësit dhe prokurorët kosovarë dhe cenon pavarësinë e sistemit gjyqësor dhe prokurorial

Monday 25 January, 2016 9:47 am

Prishtinë, 25 janar 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) shpreh shqetësim rreth lojërave të pushtetit ekzekutiv me pagesat e bartësve të funksioneve gjyqësore të pushtetit gjyqësor në Republikën...

Luftimi i korrupsionit në Kosovë, prioritet në letër

Thursday 10 December, 2015 6:01 pm

Prishtinë, 10 dhjetor 2015 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Britanike në Prishtinë, në kuadër të tryezës me temën “Lufta kundër korrupsionit në Kosovë: Dës...

Lufta kundër korrupsionit në Kosovë: Dështimet dhe progresi

Thursday 10 December, 2015 5:47 pm

Prishtinë, 10 dhjetor 2015 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Britanike në Prishtinë, të enjten, ka mbajtur tryezën me temën “Lufta kundër korrupsionit në Kosovë: Dës...

Korrupsioni në Kosovë 6: Raport vlerësues periodik mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit

Friday 20 November, 2015 10:10 am

Prishtinë, 20 nëntor 2015 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Bri...

KONKURS

Friday 11 September, 2015 8:56 am

Vende të lira pune: Monitorues/Hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi 11/09/2015 KONKURS PËR PUNË Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ë...

REAGIM PUBLIK NDAJ SHPIFJEVE TË GAZETËS “KOSOVA SOT”

Friday 11 September, 2015 7:44 am

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka reaguar ndaj artikullit të botuar në Gazetën “Kosova Sot”, të datës 31 gusht 2015, në ballinë dhe brendi në faqet 4 dhe 5, me mbi titull “Memorandumi mes KPK-së dhe IKD-së ka ngj...

IKD REAGON RRETH ZBATIMIT TË DREJTËSISË SELEKTIVE

Thursday 3 September, 2015 2:05 pm

Prishtinë, 3 shtator 2015 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) reagon fuqishëm për zbatimin e drejtësisë selektive nga institucionet e drejtësisë. IKD përkrah institucionet e drejtësisë në luftimi...

IKD REAGON NDAJ AMNISTISË SË SHKELJEVE TË GJYKATËSVE DHE PROKURORËVE PËRMES DISPOZITAVE TË REJA LIGJORE

Friday 21 August, 2015 11:31 am

Prishtinë, 21 gusht 2015 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) reagon ndaj amnistisë së gjykatësve dhe prokurorëve, që janë subjekt i procedurave hetimore dhe disiplinore të paraqitura në Zyrën e Prok...

“NË KËRKIM TË RRUGËS PËR LUFTIMIN E KORRUPSIONIT: Në mes dy zjarreve, persekutimit dhe dështimit”

Tuesday 18 August, 2015 12:46 pm

Prishtinë, 18 gusht 2015 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) të martën ka mbajtur konferencë...

IKD REAGON KUNDËR TENDENCAVE PUBLIKE PËR TË NDALUAR, KUFIZUAR, CENSURUAR DHE PENGUAR GAZETARËT DHE SHOQËRINË CIVILE NË MBLEDHJET E KPK

Tuesday 14 July, 2015 8:20 am

Prishtinë, 14 korrik - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) reagon ashpër ndaj tendencave të hapura të disa anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) që të ndalojnë, kufizojnë dhe censurojnë ...