Lajme

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e IKD-së, duke përfshirë lajmet për publikimet e raporteve / analizave / artikujve / reagimeve të shpejta / raportet tjera. Këtu publikohen edhe lajmet për tryezat / konferencat / ngjarjet e organizuara nga IKD.

IKD reagon kundër vendimeve të kundërligjshme të Kryeprokurorit të Shtetit dhe Këshillit Prokurorial për transferimin e prokurorëve në Prokurorinë Speciale

Tuesday 7 February, 2017 7:51 am

Prishtinë, 07 shkurt 2017 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) reagon kundër vendimeve të kundërligjshme të Kryeprokurorit të Shtetit, z. Aleksandër Lumezi dhe Këshillit Prokurorial i Kosovës (KPK), ...

IKD mban trajnim për stafin e saj, organizatat e shoqërisë civile dhe studentët e juridikut për monitorimin e sistemit të drejtësisë

Friday 27 January, 2017 5:44 pm

Prishtinë, 27 janar 2017 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) me mbështetjen e Departamentit Shtetëror të Shteteve të Bashkuara përmes projektit “Kërko Drejtësi”, të premten, në zyrat e IKD-së, ka mb...

IKD publikon raportin: “Efikasiteti, Llogaridhënia dhe Integriteti i Sistemit Gjyqësor dhe Sistemit Prokurorial: Analizë e zbatimit të obligimeve ligjore nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial”

Monday 26 December, 2016 11:13 am

Prishtinë, 26 dhjetor 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në mbështetje të projektit të Ambasadës Britanike në Kosovë, ka mbajtur të hënën konferencë për media, në të cilën ka prezantuar raport...

IKD REAGON NDAJ VENDIMEVE TË KUNDËRLIGJSHME TË KPK-SË DHE PRAKTIKAVE TË KËQIJA TË NDRYSHIMIT TË RREGULLOREVE NGA KGJK

Monday 12 December, 2016 2:19 pm

Prishtinë, 12 dhjetor 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) gjatë monitorimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe Këshillit Gjyq...

Performancë e IKD-së dhe koalicionit të OJQ-ve tek Pallati i Drejtësisë:“Dështimet në luftimin e korrupsionit”

Tuesday 6 December, 2016 3:29 pm

Prishtinë, 06 dhjetor 2016 -  Në kuadër të “Java kundër korrupsionit” #bashkeendreqim,  Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) së bashku me organizatat Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), Ins...

“Mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit dhe politikave në luftimin e korrupsionit”

Tuesday 6 December, 2016 3:05 pm

Prishtinë, 06 dhjetor 2016 -  Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) , në kuadër të “Java kundër korrupsionit” #bashkeendreqim,  ka mbajtur tryezën me temën: “Mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit dhe ...

IKD reagon kundër mbylljes pa arsye të seancave gjyqësore

Wednesday 30 November, 2016 4:45 pm

Prishtinë, 30 nëntor 2016 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) reagon ndaj tashmë praktikës së mbylljes së seancave gjyqësore përmes të cilave ndalohet, kufizohet dhe censurohet liria e shprehjes, li...

IKD kundër reagim ndaj Këshillit Prokurorial të Kosovës

Friday 18 November, 2016 1:07 pm

Prishtinë, 13 nëntor 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) më 13 nëntor 2016 ka reaguar lidhur me mungesën e legjitimitetit dhe ligjshmërisë së Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial. Këshi...

Paligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës

Sunday 13 November, 2016 11:19 am

Prishtinë, 13 nëntor 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Britanike në Prishtinë, të dielën, ka mbajtur një konferencë për media, në të cilën është publikuar analiza e...

IKD REAGON RRETH PAPËRGJEGJËSISË INSTITUCIONALE NË TRAJTIMIN E RASTIT TË VDEKJES SË DYSHIMTË TË ASTRIT DEHARIT

Saturday 12 November, 2016 3:40 pm

Prishtinë, 12 nëntor 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) shprehë shqetësimin e thellë me vdekjen e dyshimtë të Astrit Deharit dhe trajtimin e rastit nga të gjitha hallkat institucionale dhe jas...