Lajme

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e IKD-së, duke përfshirë lajmet për publikimet e raporteve / analizave / artikujve / reagimeve të shpejta / raportet tjera. Këtu publikohen edhe lajmet për tryezat / konferencat / ngjarjet e organizuara nga IKD.

IKD REAGON NDAJ VENDIMEVE TË KUNDËRLIGJSHME TË KPK-SË DHE PRAKTIKAVE TË KËQIJA TË NDRYSHIMIT TË RREGULLOREVE NGA KGJK

Monday 12 December, 2016 2:19 pm

Prishtinë, 12 dhjetor 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) gjatë monitorimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe Këshillit Gjyq...

Performancë e IKD-së dhe koalicionit të OJQ-ve tek Pallati i Drejtësisë:“Dështimet në luftimin e korrupsionit”

Tuesday 6 December, 2016 3:29 pm

Prishtinë, 06 dhjetor 2016 -  Në kuadër të “Java kundër korrupsionit” #bashkeendreqim,  Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) së bashku me organizatat Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), Ins...

“Mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit dhe politikave në luftimin e korrupsionit”

Tuesday 6 December, 2016 3:05 pm

Prishtinë, 06 dhjetor 2016 -  Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) , në kuadër të “Java kundër korrupsionit” #bashkeendreqim,  ka mbajtur tryezën me temën: “Mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit dhe ...

IKD reagon kundër mbylljes pa arsye të seancave gjyqësore

Wednesday 30 November, 2016 4:45 pm

Prishtinë, 30 nëntor 2016 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) reagon ndaj tashmë praktikës së mbylljes së seancave gjyqësore përmes të cilave ndalohet, kufizohet dhe censurohet liria e shprehjes, li...

IKD kundër reagim ndaj Këshillit Prokurorial të Kosovës

Friday 18 November, 2016 1:07 pm

Prishtinë, 13 nëntor 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) më 13 nëntor 2016 ka reaguar lidhur me mungesën e legjitimitetit dhe ligjshmërisë së Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial. Këshi...

Paligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës

Sunday 13 November, 2016 11:19 am

Prishtinë, 13 nëntor 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Britanike në Prishtinë, të dielën, ka mbajtur një konferencë për media, në të cilën është publikuar analiza e...

IKD REAGON RRETH PAPËRGJEGJËSISË INSTITUCIONALE NË TRAJTIMIN E RASTIT TË VDEKJES SË DYSHIMTË TË ASTRIT DEHARIT

Saturday 12 November, 2016 3:40 pm

Prishtinë, 12 nëntor 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) shprehë shqetësimin e thellë me vdekjen e dyshimtë të Astrit Deharit dhe trajtimin e rastit nga të gjitha hallkat institucionale dhe jas...

“Luftë për luftën kundër korrupsionit”

Thursday 27 October, 2016 4:03 pm

Prishtinë, 27 tetor 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Britanike në Kosovë, ka mbajtur tryezën me titull “Luftë për luftën kundër korrupsionit", në të cilën...

KONKURS PUNE

Monday 1 August, 2016 7:16 am

(PLOTËSUAR) SHTYHET AFATI PËR VENDE TË LIRA PUNE: Monitorues/Hulumtues në IKD 08/08/2016 KONKURS PËR PUNË (zgjatet afati i aplikimit për kandidatët nga Mitrovica, Peja dhe Gjakova deri më 1...

“Ligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial” (Në fokus: Luftimi apo promovimi i korrupsionit)

Wednesday 27 April, 2016 4:42 pm

Prishtinë, 27 prill 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje ...