Lajme

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e IKD-së, duke përfshirë lajmet për publikimet e raporteve / analizave / artikujve / reagimeve të shpejta / raportet tjera. Këtu publikohen edhe lajmet për tryezat / konferencat / ngjarjet e organizuara nga IKD.

Tryezë e IKD-së dhe OAK-ut: “Përfaqësimi i të pandehurve me avokat mbrojtës në Departamentet e Përgjithshme të Gjykatave dhe Prokurorive Themelore në çështjet penale”

Wednesday 19 July, 2017 7:32 am

Prishtinë, 19 korrik 2017 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në bashkëpunim me Odën e Avokatëve të Kosovës (OAK) në kuadër të programit "Kërko Drejtësi", të mërkurën, në Prishtinë, kanë organizuar ...

Drejtësia në zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2017

Wednesday 7 June, 2017 3:13 pm

Prishtinë, 7 qershor 2017 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të mërkurën, ka mbajtur tryezën me titull “Drejtësia në ...

Tryezë e IKD-së: “KORRUPSIONI NË KOSOVË: “Peshqit” e vegjël kapen, të mëdhenjtë lihen të lirë”

Tuesday 28 March, 2017 1:04 pm

Prishtinë, 28 mars 2017 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Britanike në Kosovë, të martën, ka mbajtur tryezën me titull “Luftimi i korrupsionit: “Peshqit” e vegjël kapen,...

KONKURS PËR PUNË

Thursday 16 March, 2017 3:03 pm

VENDE TË LIRA PUNE: Monitorues/Hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi 16/03/2017 KONKURS PËR PUNË Ju që konsideroni për të aplikuar në këtë konkurs...

IKD reagon kundër vendimeve të kundërligjshme të Kryeprokurorit të Shtetit dhe Këshillit Prokurorial për transferimin e prokurorëve në Prokurorinë Speciale

Tuesday 7 February, 2017 7:51 am

Prishtinë, 07 shkurt 2017 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) reagon kundër vendimeve të kundërligjshme të Kryeprokurorit të Shtetit, z. Aleksandër Lumezi dhe Këshillit Prokurorial i Kosovës (KPK), ...

IKD mban trajnim për stafin e saj, organizatat e shoqërisë civile dhe studentët e juridikut për monitorimin e sistemit të drejtësisë

Friday 27 January, 2017 5:44 pm

Prishtinë, 27 janar 2017 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) me mbështetjen e Departamentit Shtetëror të Shteteve të Bashkuara përmes projektit “Kërko Drejtësi”, të premten, në zyrat e IKD-së, ka mb...

IKD publikon raportin: “Efikasiteti, Llogaridhënia dhe Integriteti i Sistemit Gjyqësor dhe Sistemit Prokurorial: Analizë e zbatimit të obligimeve ligjore nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial”

Monday 26 December, 2016 11:13 am

Prishtinë, 26 dhjetor 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në mbështetje të projektit të Ambasadës Britanike në Kosovë, ka mbajtur të hënën konferencë për media, në të cilën ka prezantuar raport...

IKD REAGON NDAJ VENDIMEVE TË KUNDËRLIGJSHME TË KPK-SË DHE PRAKTIKAVE TË KËQIJA TË NDRYSHIMIT TË RREGULLOREVE NGA KGJK

Monday 12 December, 2016 2:19 pm

Prishtinë, 12 dhjetor 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) gjatë monitorimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe Këshillit Gjyq...

Performancë e IKD-së dhe koalicionit të OJQ-ve tek Pallati i Drejtësisë:“Dështimet në luftimin e korrupsionit”

Tuesday 6 December, 2016 3:29 pm

Prishtinë, 06 dhjetor 2016 -  Në kuadër të “Java kundër korrupsionit” #bashkeendreqim,  Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) së bashku me organizatat Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), Ins...

“Mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit dhe politikave në luftimin e korrupsionit”

Tuesday 6 December, 2016 3:05 pm

Prishtinë, 06 dhjetor 2016 -  Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) , në kuadër të “Java kundër korrupsionit” #bashkeendreqim,  ka mbajtur tryezën me temën: “Mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit dhe ...