Lajme

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e IKD-së, duke përfshirë lajmet për publikimet e raporteve / analizave / artikujve / reagimeve të shpejta / raportet tjera. Këtu publikohen edhe lajmet për tryezat / konferencat / ngjarjet e organizuara nga IKD.

Reagim i Grupit të OJQ-ve për heshtjen e Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi

Monday 15 January, 2018 1:53 pm

Ne grupi i OJQ-ve i kërkojmë Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi, që në përputhje me mandatin e tij, të nisë ex-officio procedurat hetimore ndaj kryeministrit, vartësve të tij apo cilido vartës i politikës që mu...

Reagim i organizatave të shoqërisë civile rreth iniciativës lidhur me Gjykatën Speciale

Friday 29 December, 2017 3:29 pm

Prishtinë, 29 dhjetor 2017 - Ne organizatat e shoqërisë civile reagojmë ndaj qëndrimit të vazhdueshëm publik të krerëve të institucioneve shtetërore për të shtyrë përpara iniciativën e fundit të deputetë...

Loja e Kundërligjshme e Kryeministrit me Pagat

Wednesday 27 December, 2017 11:22 am

Përmbledhje ekzekutive Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) reagon ndaj Vendimit Nr. 4/20, të Qeverisë Haradinaj  të miratuar më 20 dhjetor 2017 për ngritjen e mirëqenies ekonomike të një kategorie ...

Loja me Gjykatën Speciale

Monday 25 December, 2017 11:41 am

  Përmbledhje ekzekutive Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) reagon ndaj iniciativës së fundit të deputetëve të caktuar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, si dhe ndaj mbështetjes së kësa...

IKD: Asnjë profil i lartë i dënuar me burgim efektiv për korrupsion, zgjidhja – vetingu

Thursday 21 December, 2017 7:54 pm

Prishtinë, 21 dhjetor 2017 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Britanike në Kosovë dhe NED, të enjten, ka mbajtur tryezën me titull “Luftë, persekutim apo amnisti në emër ...

Dokumentar: “Java Kundër Korrupsionit 2016” – Versioni i gjatë

Sunday 3 December, 2017 1:08 pm

Ky dokumentar i kushtohet organizimit të "Javës Kundër Korrupsionit 2016", e cila ishte organizuar nga koalicioni i OJQ-ve: Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), Institut...

Dokumentar: “Java Kundër Korrupsionit 2016” – Versioni i shkurtër

Sunday 3 December, 2017 12:56 pm

Ky dokumentar i kushtohet organizimit të "Javës Kundër Korrupsionit 2016", e cila ishte organizuar nga koalicioni i OJQ-ve: Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), Institut...

IKD publikon analizën ligjore: Dosja e manipuluar e Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi

Tuesday 21 November, 2017 8:26 am

Përmbledhje ekzekutive Dyshimet e ngritura në publik lidhur me falsifikimin e provimit të jurisprudencës së Kryeprokurorit të Shtetit (KSH), Aleksandër Lumezi, në bazë të legjislacionit të aplikueshëm...

Hetimet parapenale dhe vendimi i kundërligjshëm i prokurorit Kujtim Munishi për dosjen e shefit të tij, Aleksandër Lumezi

Thursday 16 November, 2017 3:47 pm

Përmbledhje ekzekutive Sipas Aktvendimit me nr. PPN-202/17, i datës, 14 nëntor 2017, mbi hudhjen e kallëzimit penal, lidhur me dyshimet mbi manipulimin e dosjes së provimit të jurisprudencës së Kryepr...

IKD kërkon hetime të pavarura për dosjen e manipuluar të Aleksandër Lumezit mbi dhënien e provimit të jurisprudencës përmes krijimit të një ekipi të prokurorëve të EULEX-it me prokurorë amerikanë, britanikë dhe gjermanë

Thursday 9 November, 2017 1:22 pm

Pse është i rëndësishëm një proces hetimor, i pavarur, i paanshëm dhe profesional mbi dosjen e Kryeprokurorit Lumezi Prishtinë, 9 nëntor 2017 – Kushtetuta e Republikës së Ko...