Publikime

Këtu publikohen raportet e ndryshme të IKD-së përfshirë raportet e monitorimit, hulumtimet, analizat, si dhe raportet tjera.

Procesi i ri-emërimit dhe emërimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: TETOR, 2011 AUTORËT: BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: NATIONAL EDOWMENT FOR DEMOCRACY

Fletushka e Drejtësisë: Volumi 1

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: SHTATOR, 2011 AUTORËT: BETIM MUSLIU, BEHLUL ZEKA DHE KUJTIM KËRVESHI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: RBF

Transparenca në përpilimin e legjislacionit në Kosovë: Vështrim analitik mbi praktikat e transparencës në përgatitjen e legjislacionit të ndjekura nga Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: KORRIK, 2011 AUTORËT: INSTITUTI I KOSOVËS PËR DREJTËSI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: KFOS 

Zbatimi i politikave kundër narkotikëve ilegal

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: MAJ, 2011 AUTORËT: INSTITUTI I KOSOVËS PËR DREJTËSI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: NATIONAL EDOWMENT FOR DEMOCRACY

Policia e Kosovës: Luftimi i krimeve ekonomike dhe korrupsionit

LLOJI: DOKUMENT DISKUTIMI DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR, 2011 AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE GENC NIMONI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS

Sundimi i ligjit: Kapacitetet dhe funksionimi i institucioneve

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2010 AUTOR: INSTITUTI I KOSOVËS PER DREJTËSI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS