Publikime

Këtu publikohen raportet e ndryshme të IKD-së përfshirë raportet e monitorimit, hulumtimet, analizat, si dhe raportet tjera.

Korrupsioni në Kosovë: Raport vlerësues mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: MARS, 2014 AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Falja në Kosovë 2

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: JANAR, 2014 AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: UNDP

Raport i shkurtër mbi përgjigjen e organeve të drejtësisë ndaj veprave penale kundër të drejtave të votimit – 2

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2013 AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Reforma në Sistemin e Drejtësisë në Kosovë

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR, 2013 AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: FRIEDRICH EBERT - STIFTUNG

Pikëpamjet e qytetarëve për çështjet kryesore të paqes dhe sigurisë në Kosovë

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR, 2013 AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: ZYRA E BASHKIMIT EVROPIAN NË KOSOVË

Raport i shkurtër mbi përgjigjen e organeve të drejtësisë ndaj veprave penale kundër të drejtave të votimit

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2013 AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Krim i rëndë, vetëm në letër: Politika e ndjekjes dhe dënimeve në rastet që ndërlidhen me armët

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: MARS, 2013 AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: SAFERWORLD

Pavarësia e Gjyqësorit në Kosovë: Analizë e pavarësisë financiare institucionale dhe individuale

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2012 AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: KFOS

Krimi i Organizuar në Zgjedhje: Analizë e politikës së ndjekjes dhe dënimeve

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: QERSHOR, 2012 AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: FRIEDRICH EBERT - STIFTUNG