Publikime

Këtu publikohen raportet e ndryshme të IKD-së përfshirë raportet e monitorimit, hulumtimet, analizat, si dhe raportet tjera.

Raport i shkurtër mbi përgjigjen e organeve të drejtësisë ndaj veprave penale kundër të drejtave të votimit – 2

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2013 AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Reforma në Sistemin e Drejtësisë në Kosovë

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR, 2013 AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: FRIEDRICH EBERT - STIFTUNG

Pikëpamjet e qytetarëve për çështjet kryesore të paqes dhe sigurisë në Kosovë

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR, 2013 AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: ZYRA E BASHKIMIT EVROPIAN NË KOSOVË

Raport i shkurtër mbi përgjigjen e organeve të drejtësisë ndaj veprave penale kundër të drejtave të votimit

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2013 AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Krim i rëndë, vetëm në letër: Politika e ndjekjes dhe dënimeve në rastet që ndërlidhen me armët

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: MARS, 2013 AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: SAFERWORLD

Pavarësia e Gjyqësorit në Kosovë: Analizë e pavarësisë financiare institucionale dhe individuale

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2012 AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: KFOS

Krimi i Organizuar në Zgjedhje: Analizë e politikës së ndjekjes dhe dënimeve

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: QERSHOR, 2012 AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: FRIEDRICH EBERT - STIFTUNG

Kontrolli i Armëve të Vogla dhe të Lehta në Kosovë: Progresi dhe sfidat

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: MARS, 2012 AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: FORUMI PËR SIGURI, SAFERWORLD

Fletushka e Drejtësisë: Volumi 4

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: MARS, 2012 AUTORËT: BETIM MUSLIU, BEHLUL ZEKA DHE KUJTIM KËRVESHI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: RBF