Publikime

Këtu publikohen raportet e ndryshme të IKD-së përfshirë raportet e monitorimit, hulumtimet, analizat, si dhe raportet tjera.

Loja me Gjykatën Speciale

LLOJI: ANALIZË E SHKURTË DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR 2017 AUTOR: IKD VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Dosja e manipuluar e Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi

LLOJI: RAPORT DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR 2017 AUTOR: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË DHE NED

Ndihma Juridike Falas në çështjet penale dhe zbatimi i standardeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut nga Gjykatat e Kosovës

LLOJI: RAPORT DATA E PUBLIKIMIT: SHTATOR 2017 AUTOR: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: PROGRAMI "KËRKO DREJTËSI" I FINANCUAR NGA DEPARTAMENTI I SHTETIT TË SHBA-SË, ZBATUAR NGA NCSC

Mjetet efektive juridike në drejtësinë administrative

LLOJI: RAPORT DATA E PUBLIKIMIT: SHTATOR 2017 AUTOR: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: PROGRAMI “KËRKO DREJTËSI” I FINANCUAR NGA DEPARTAMENTI I SHTETIT TË SHBA-SË, ZBATUAR NGA NCSC

Prokuroria dhe Gjykata Speciale e Republikës së Kosovës

LLOJI: RAPORT DATA E PUBLIKIMIT: GUSHT 2017 AUTOR: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË DHE NED

Drejtësia në Zgjedhjet 2017

LLOJI: RAPORT DATA E PUBLIKIMIT: GUSHT 2017 AUTOR: BETIM MUSLIU DHE EHAT MIFTARAJ VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA AMERIKANE NË KOSOVË

Sistemi i Drejtësisë në Kosovë

LLOJI: RAPORT DATA E PUBLIKIMIT: MARS 2017 AUTOR: EHAT MIFTARAJ VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: UNOPS

Masat e sigurisë në Gjykatat dhe Prokuroritë e Kosovës

LLOJI: RAPORT DATA E PUBLIKIMIT: MARS 2017 AUTOR: ADEM KRASNIQI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: UNOPS

“’Deti’ i korrupsionit në Kosovë: “Peshqit” e vegjël kapen, të mëdhenjtë lihen të lirë”

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: MARS 2017 AUTOR: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

VENDIMET E KUNDËRLIGJSHME TË KRYEPROKURORIT TË SHTETIT DHE KËSHILLIT PROKURORIAL PËR TRANSFERIMIN E PROKURORËVE NË PROKURORINË SPECIALE TË REPUBLIKËS TË KOSOVËS

LLOJI: ANALIZË E SHKURTË DATA E PUBLIKIMIT: SHKURT 2017 AUTOR: IKD VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË