Publikime

Këtu publikohen raportet e ndryshme të IKD-së përfshirë raportet e monitorimit, hulumtimet, analizat, si dhe raportet tjera.

“’Deti’ i korrupsionit në Kosovë: “Peshqit” e vegjël kapen, të mëdhenjtë lihen të lirë”

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: MARS 2017 AUTOR: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

VENDIMET E KUNDËRLIGJSHME TË KRYEPROKURORIT TË SHTETIT DHE KËSHILLIT PROKURORIAL PËR TRANSFERIMIN E PROKURORËVE NË PROKURORINË SPECIALE TË REPUBLIKËS TË KOSOVËS

LLOJI: ANALIZË E SHKURTË DATA E PUBLIKIMIT: SHKURT 2017 AUTOR: IKD VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Efikasiteti, Llogaridhënia dhe Integriteti i Sistemit Gjyqësor dhe Sistemit Prokurorial: Analizë e zbatimit të obligimeve ligjore nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR 2016 AUTOR: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

VENDIMET E KUNDËRLIGJSHME TË KPK-SË DHE PRAKTIKAT E KËQIJA TË NDRYSHIMIT TË RREGULLOREVE NGA KGJK

LLOJI: ANALIZË E SHKURTË DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR 2016 AUTOR: IKD VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Paligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës

LLOJI: ANALIZË E SHKURTË DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2016 AUTOR: IKD VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

RETORIKA NË LUFTIMIN E KORRUPSIONIT: Raport i monitorimit të trajtimit të rasteve të korrupsionit në sistemin e drejtësisë në Kosovë

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: TETOR, 2016 AUTORËT: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE DHE AMBASADA AMERIKANE NË KOSOVË 

KORRUPSIONI NË KOSOVË: LUFTIMI APO PROMOVIMI I KORRUPSIONIT

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: PRILL, 2016 AUTORËT: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE DHE AMBASADA AMERIKANE NË KOSOVË 

LIGJSHMËRIA E KËSHILLIT GJYQËSOR DHE PROKURORIAL

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: PRILL, 2016 AUTORËT: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE DHE AMBASADA AMERIKANE NË KOSOVË 

Luftimi i korrupsionit në Kosovë, prioritet në letër

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR, 2015 AUTORËT: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Korrupsioni në Kosovë 6: Raport vlerësues periodik mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2015 AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE GENC NIMONI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË