Monitorim: KGJK & KPK

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës.

Pranim – dorëzimi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit

Ceremonia e dorëzimit – pranimit të detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit nga z. Aleksandër Lumezi prej ushtruesit të detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, z. Sylë Hoxha.

“Marrëveshja e paqes” mes anëtarëve të KPK-së

Pas suspendimit të punës së Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe akuzave të ndërsjella të vazhdueshme ndërmjet anëtarëve të Këshillit, arrihen një “marrëveshje e paqes” dhe vazhdimi i punës së KPK-së.

Mbledhja e 95-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga ushtruesi i detyrës së Kryetarit të KPK-së, z. Sylë Hoxha për Mbledhjen e 95-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 13 mars 2015 (e premte) 1. Aprovimi  transkriptëve të takimeve të 88,89,90 dhe 91, 92, 93 dhe 94 dhe aprovimi i procesverbaleve të   takimeve 89, 90 dhe 91, 92, 93 dhe 94  […]

Mbledhja e 94-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga ushtruesi i detyrës së Kryetarit të KPK-së, z. Sylë Hoxha për Mbledhjen e 94-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 6 mars 2015 (e premte) 1. Aprovimi  transkriptëve të takimeve të 88,89,90 dhe 91 dhe aprovimi i procesverbaleve të takimeve 89, 90 dhe 91 të Këshillit Prokurorial; 2. Mandatet e anëtarëve të KPK-së; […]

Mbledhja e 90-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga ushtruesi i detyrës së Kryetarit të KPK-së, z. Sylë Hoxha për Mbledhjen e 9o-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 20 shkurt 2015 (e premte) 1. Procesi i votimit të anëtarëve të KPK-së për Kryeprokuror të Shtetit.

Mbledhja e 89-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga ushtruesi i detyrës së Kryetarit të KPK-së, z. Sylë Hoxha për Mbledhjen e 89-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 19 shkurt 2015 (e enjte) 1.  Informimi i KPK-së lidhur me procesin e emërimit të prokurorëve në   Prokuroritë Themelore; 2.  Informimi i KPK-së lidhur me procesin e vlerësimit të performancës së  prokurorëve; 3.  Raporti i Sekretariatit […]

Mbledhja e 88-të e KPK-së (pjesa e dytë)

Agjenda e propozuar nga ushtruesi i detyrës së Kryetarit të KPK-së, z. Sylë Hoxha për Mbledhjen e 88-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 13 shkurt 2015 (e premte) 1. Aprovimi i procesverbaleve  të takimeve të 86-të, i  KPK-së, të mbajtur me datën 21 janar 2015 dhe takimit 87 me date 30 janar 2015; 2. Dorëheqje  e kandidatëve për […]

Mbledhja e 88-të e KPK-së (pjesa e parë)

Agjenda e propozuar nga ushtruesi i detyrës së Kryetarit të KPK-së, z. Sylë Hoxha për Mbledhjen e 88-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 13 shkurt 2015 (e premte) 1. Aprovimi i procesverbaleve  të takimeve të 86-të, i  KPK-së, të mbajtur me datën 21 janar 2015 dhe takimit 87 me date 30 janar 2015; 2. Dorëheqje  e kandidatëve për […]