Lajme

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e IKD-së, duke përfshirë lajmet për publikimet e raporteve / analizave / artikujve / reagimeve të shpejta / raportet tjera. Këtu publikohen edhe lajmet për tryezat / konferencat / ngjarjet e organizuara nga IKD.

Manipulimi i zgjedhjeve

23 tetor 2012 –  Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në bashkëpunim me Fredrich Ebert Stiftung (FES) kanë mbajtur sot në Qendrën e Informimit dhe Kulturës të BE-së, tryezën e diskutimit: “Krimin e Organizuar në Zgjedhje: Roli i partive politike, politika e ndjekjes  dhe dënimeve”. Pjesëmarrës në panelin e moderuar nga z. Betim MUSLIU nga […]

Projektligjet e dëmshme

10 tetor 2012 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) shpreh shqetësim rreth dy projektligjeve të proceduara në Kuvendin e Kosovës, të cilat do të shqyrtohen për herë të parë nga deputetët në seancën e datës 11 tetor 2012 (e enjte), më saktësisht pikat 6 dhe 7 të rendit të ditës: Projektligji për pagat e funksionarëve […]

Degradimi i Gjyqesorit

17 korrik 2012 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) shpreh shqetësim rreth tendencave të vazhdueshme të pushtetit ekzekutiv për të degraduar pushtetin gjyqësor. Në vitin 2011, me hyrjen në fuqi të dispozitave të caktuara të Ligjit për Gjykata dhe Ligjin për Prokurorin e Shtetit, të cilat kanë mundësuar nivelizimin e pagave të gjyqtarëve dhe […]

Krimet e Zgjedhjeve

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) me përkrahje të Friedrich Ebert Stiftung (FES) ka organizuar tryezë ku është publikuar raporti “Krimi i Organizuar në Zgjedhje: Analizë e politikës së ndjekjes dhe dënimeve”. Paneli i kësaj tryeze përbëhej nga znj. Emine Mustafa, nën-Kryetare e Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, znj. Laura Pula, Prokurore në Prokurori […]

Emërime pa Kritere

30 maj 2012 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka përcjellë me kujdes procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për gjykatës në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, të cilët do të votohen nga deputetët e Kuvendit të Kosovës për t’u emëruar më pas nga Presidentja e vendit. IKD shpreh shqetësimin në lidhje me disa nga […]

IKD publikoi katër volume të “Fletushka e Drejtësisë”

Më 2 Maj 2012, me fillim prej orës 10:00 në Hotel Sirius, Prishtinë, Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka organizuar tryezën e prezantimit të katër volumeve të ”Fletushkës së Drejtësisë”, të përgatitura gjatë viteve 2011 dhe 2012.  “Fletushka e Drejtësisë” është publikim i IKD-së i përkrahur nga Fondacioni i Vëllezërve Rockefeller (RBF). Fletushkat e publikuara […]

Dështon mbikëqyrja

Prishtinë, 5 prill 2012 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) shpreh shqetësimin në lidhje me dështimin e mekanizmave të kontrollit të cilësisë të prokurorëve dhe prokurorive të Republikës së Kosovës. Si rrjedhojë e këtij dështimi, sistemi prokurorial në Kosovë vazhdon të mbetet jo-efikas, ku kemi mungesë të llogaridhënies, punë jo-profesionale, dhe rezultate të dështuara […]

Kontrolli i armëve

21 mars 2012 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) si pjesë e Forumit për Siguri ka publikuar analizën “Kontrolli i Armëve të Vogla dhe të Lehta në Kosovë: Progresi dhe Sfidat” me përkrahje të organizatës “Saferworld” në kuadër të projektit “Putting Communities at the Centre of efforts to control Small Arms and Light Weapons” […]

Instituti i Kosovës për Drejtësi analizon zbatimin e institutit të faljes dhe lirimit me kusht

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka mbajtur sot konferencë për media ku është publikuar raporti “Falja në Kosovë: Analizë e zbatimit të institutit të faljes dhe lirimit me kusht”. Raporti vjen si rezultat i punës disamujore kërkimore, përfshirë këtu ekzaminimin e kornizës ligjore, analizimin e praktikave të faljes dhe lirimit me kusht si dhe […]

IKD kërkon filtrimin e kandidatëve për gjykatës dhe prokuror

16 dhjetor 2011 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) tash tre vite ka përcjellë me kujdes procesin e ri-emërimit dhe emërimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë. Përkundër të metave të identifikuara gjatë këtij procesi, kryesisht të natyrës administrative, ky proces ka rezultuar me forcim të sundimit te ligjit dhe ngritje të besimit të qytetarëve […]