Lajme

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e IKD-së, duke përfshirë lajmet për publikimet e raporteve / analizave / artikujve / reagimeve të shpejta / raportet tjera. Këtu publikohen edhe lajmet për tryezat / konferencat / ngjarjet e organizuara nga IKD.

“Ligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial” (Në fokus: Luftimi apo promovimi i korrupsionit)

Prishtinë, 27 prill 2016 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Britanike  dhe Ambasadës Amerikane në Prishtinë, të mërkurën, ka mbajtur tryezën me titull “Ligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial(Në fokus: Luftimi apo promovimi i korrupsionit)”, në të cilën u publikuan dy raporte të IKD-së, “Korrupsioni në Kosovë:Luftimi apo promovimi i […]

Këshilli gjyqësor i Kosovës dhe Instituti i Kosovës për Drejtësi nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Prishtinë, 7 prill 2016 – Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Instituti i Kosovës për Drejtësi, kanë nënshkruar të enjtën një Marrëveshje Bashkëpunimi, për thellimin e bashkëpunimit të ndërsjellë. Kjo Marrëveshje Bashkëpunimi është miratuar unanimisht në mbledhjen e KGJK-së të mbajtur më 6 prill 2016. Qëllimi i kësaj Marrëveshje Bashkëpunimi është ngritja e transparencës dhe përgjegjshmërisë […]

Kuvendi i Kosovës dhe Instituti i Kosovës Për Drejtësi nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Prishtinë, 16 shkurt 2016 – Kuvendi i Kosovës dhe Instituti i Kosovës për Drejtësi, kanë nënshkruar të marten një Marrëveshje Bashkëpunimi, për thellimin e bashkëpunimit të ndërsjellë. Qëllimi i kësaj Marrëveshje Bashkëpunimi është rritja e transparencës dhe llogaridhënies së trupave të Kuvendit të Kosovës në procesin e hartimit dhe miratimit të legjislacionit që ndërlidhet me […]

IKD: Pushteti ekzekutiv ndërhyn në mënyrë flagrante në pavarësinë e pushtetit gjyqësor

Prishtinë, 3 shkurt 2016 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) shpreh shqetësim rreth lojërave dhe ndërhyrjeve të vazhdueshme të pushtetit ekzekutiv ndaj pushtetit gjyqësor. Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar “Programin e Reformave në Ekonomi”, e cila ndërlidhet me zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim të miratuar më 22 janar 2016. Lajmi për […]

IKD: Pushteti ekzekutiv me vendimin për shtesa diskriminon gjykatësit dhe prokurorët kosovarë dhe cenon pavarësinë e sistemit gjyqësor dhe prokurorial

Prishtinë, 25 janar 2016 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) shpreh shqetësim rreth lojërave të pushtetit ekzekutiv me pagesat e bartësve të funksioneve gjyqësore të pushtetit gjyqësor në Republikën e Kosovës. Qeveria e Republikës së Kosovës më 15 janar 2015 ka aprovuar kërkesën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për kompensimin e shtesave dhe stimulim financiar për 74 gjykatësit e Departamenteve të Krimeve të Rënda për vitin 2016, që kap shumën prej 279.720 euro. Përmes këtij vendimi, secili gjykatës i këtij departamenti do të paguhet si kompensim me 300 euro shtesë.

Luftimi i korrupsionit në Kosovë, prioritet në letër

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: DHJETOR, 2015 AUTORËT: EHAT MIFTARAJ DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË

Lufta kundër korrupsionit në Kosovë: Dështimet dhe progresi

Prishtinë, 10 dhjetor 2015 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Britanike në Prishtinë, të enjten, ka mbajtur tryezën me temën “Lufta kundër korrupsionit në Kosovë: Dështimet dhe progresi", në të cilën u publikua edhe raporti i IKD-së “Luftimi i korrupsionit në Kosovë, prioritet në letër" raport vlerësues gjithëpërfshirës mbi efikasitetin e sistemit prokurorial dhe sistemin gjyqësor në trajtimin e rasteve të korrupsionit.

Korrupsioni në Kosovë 6: Raport vlerësues periodik mbi efikasitetin e sistemit prokurorial në zbatimin e planit të veprimit për rastet e korrupsionit

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2015 AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE GENC NIMONI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: AMBASADA BRITANIKE NË KOSOVË 

KONKURS

Vende të lira pune: Monitorues/Hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi 11/09/2015 KONKURS PËR PUNË Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) është duke kërkuar kolegë të motivuar për punë dhe entuziastë për t’iu bashkuar ekipit tonë në këto pozita: 1. MONITORUES/HULUMTUES 2. GAZETAR

REAGIM PUBLIK NDAJ SHPIFJEVE TË GAZETËS “KOSOVA SOT”

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka reaguar ndaj artikullit të botuar në Gazetën “Kosova Sot”, të datës 31 gusht 2015, në ballinë dhe brendi në faqet 4 dhe 5, me mbi titull “Memorandumi mes KPK-së dhe IKD-së ka ngjallur debat në Prokurorinë e Shtetit” dhe titullin “Dyshohet se memorandumi u bë për të favorizuar […]