Lajme

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e IKD-së, duke përfshirë lajmet për publikimet e raporteve / analizave / artikujve / reagimeve të shpejta / raportet tjera. Këtu publikohen edhe lajmet për tryezat / konferencat / ngjarjet e organizuara nga IKD.

IKD REAGON NDAJ VENDIMEVE TË KUNDËRLIGJSHME TË KPK-SË DHE PRAKTIKAVE TË KËQIJA TË NDRYSHIMIT TË RREGULLOREVE NGA KGJK

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) gjatë monitorimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), ka gjetur se edhe gjatë muajit dhjetor të vitit 2016, të dy Këshillat gjatë ushtrimit të funksioneve dhe veprimtarive të tyre, kanë marr vendime që bien në kundërshtim me ligjet bazike që rregullojnë sistemin prokurorial dhe vendime që ndërtojnë praktika të këqija lidhur me procesin e emërimit të Kryetarëve të Gjykatave apo Gjykatësve Mbikëqyrës.

Performancë e IKD-së dhe koalicionit të OJQ-ve tek Pallati i Drejtësisë:“Dështimet në luftimin e korrupsionit”

Prishtinë, 06 dhjetor 2016 –  Në kuadër të “Java kundër korrupsionit” #bashkeendreqim,  Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) së bashku me organizatat Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), Instituti GAP dhe Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), në mbështetje të Ambasadës Amerikane në Kosovë, organizuan një performancë para Pallatit të Drejtësisë për “Dështimet në luftimin e korrupsionit”. Koalicioni i OJQ-ve gjatë kësaj performance shpalosën 10 banerë, […]

“Mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit dhe politikave në luftimin e korrupsionit”

Prishtinë, 06 dhjetor 2016 –  Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) , në kuadër të “Java kundër korrupsionit” #bashkeendreqim,  ka mbajtur tryezën me temën: “Mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit dhe politikave në luftimin e korrupsionit”. Në këtë tryezë u publikua raporti preliminar i monitorimit të rasteve të korrupsionit në sistemin prokurorial dhe gjyqësor, i cili […]

IKD reagon kundër mbylljes pa arsye të seancave gjyqësore

Prishtinë, 30 nëntor 2016 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) reagon ndaj tashmë praktikës së mbylljes së seancave gjyqësore përmes të cilave ndalohet, kufizohet dhe censurohet liria e shprehjes, liria e mediave, shoqërisë civile dhe publikut për tu informuar dhe për të informuar rreth rasteve më të mëdha gjyqësore që përbëjnë interes të publikut. […]

IKD kundër reagim ndaj Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 13 nëntor 2016 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) më 13 nëntor 2016 ka reaguar lidhur me mungesën e legjitimitetit dhe ligjshmërisë së Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial. Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) të premten më datë 18 nëntor 2016, përmes një komunikate ka reaguar publikisht, duke vlerësuar se pretendimet e IKD-së për […]

Paligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 13 nëntor 2016 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Britanike në Prishtinë, të dielën, ka mbajtur një konferencë për media, në të cilën është publikuar analiza e shkurtë me titull “Paligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial”, si rezultat i monitorimit të drejtpërdrejtë dhe sistematik të sistemit gjyqësor dhe […]

IKD REAGON RRETH PAPËRGJEGJËSISË INSTITUCIONALE NË TRAJTIMIN E RASTIT TË VDEKJES SË DYSHIMTË TË ASTRIT DEHARIT

Prishtinë, 12 nëntor 2016 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) shprehë shqetësimin e thellë me vdekjen e dyshimtë të Astrit Deharit dhe trajtimin e rastit nga të gjitha hallkat institucionale dhe jashtë tyre. Papërgjegjësia dhe koordinimi jo profesional në mes të  institucioneve në një rast të tillë të ndjeshëm,  ka dhe është duke kontribuar […]

“Luftë për luftën kundër korrupsionit”

Prishtinë, 27 tetor 2016 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Britanike në Kosovë, ka mbajtur tryezën me titull “Luftë për luftën kundër korrupsionit“, në të cilën u publikua raporti i monitorimit të trajtimit të rasteve të korrupsionit në sistemin prokurorial dhe sistemin gjyqësor. Gjatë kësaj tryeze u diskutua për performancën dhe […]

KONKURS PUNE

(PLOTËSUAR) SHTYHET AFATI PËR VENDE TË LIRA PUNE: Monitorues/Hulumtues në IKD 08/08/2016 KONKURS PËR PUNË (zgjatet afati i aplikimit për kandidatët nga Mitrovica, Peja dhe Gjakova deri më 11 gusht 2016, ora 17:00) Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) është duke kërkuar kolegë të motivuar për punë dhe entuziastë për t’iu bashkuar ekipit tonë në […]

“Ligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial” (Në fokus: Luftimi apo promovimi i korrupsionit)

Prishtinë, 27 prill 2016 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Britanike  dhe Ambasadës Amerikane në Prishtinë, të mërkurën, ka mbajtur tryezën me titull “Ligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial(Në fokus: Luftimi apo promovimi i korrupsionit)”, në të cilën u publikuan dy raporte të IKD-së, “Korrupsioni në Kosovë:Luftimi apo promovimi i […]