Lajme

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e IKD-së, duke përfshirë lajmet për publikimet e raporteve / analizave / artikujve / reagimeve të shpejta / raportet tjera. Këtu publikohen edhe lajmet për tryezat / konferencat / ngjarjet e organizuara nga IKD.

Tryezë e IKD-së dhe OAK-ut: “Përfaqësimi i të pandehurve me avokat mbrojtës në Departamentet e Përgjithshme të Gjykatave dhe Prokurorive Themelore në çështjet penale”

Prishtinë, 19 korrik 2017 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në bashkëpunim me Odën e Avokatëve të Kosovës (OAK) në kuadër të programit “Kërko Drejtësi”, të mërkurën, në Prishtinë, kanë organizuar tryezën – Bench Bar – me temën “Përfaqësimi i të pandehurve me avokat mbrojtës në Departamentet e Përgjithshme të Gjykatave dhe Prokurorive Themelore […]

Drejtësia në zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2017

Prishtinë, 7 qershor 2017 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të mërkurën, ka mbajtur tryezën me titull “Drejtësia në zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2017”. Gjatë kësaj tryeze u diskutua për përgatitjen dhe gatishmërinë e institucioneve të drejtësisë dhe sigurisë në sigurimin e mbarëvajtjes së procesit […]

Tryezë e IKD-së: “KORRUPSIONI NË KOSOVË: “Peshqit” e vegjël kapen, të mëdhenjtë lihen të lirë”

Prishtinë, 28 mars 2017 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Britanike në Kosovë, të martën, ka mbajtur tryezën me titull “Luftimi i korrupsionit: “Peshqit” e vegjël kapen, të mëdhenjtë lihen të lirë”. Në këtë tryezë, u publikua raporti “’Deti’ i korrupsionit në Kosovë: “Peshqit” e vegjël kapen, të mëdhenjtë lihen të […]

KONKURS PËR PUNË

VENDE TË LIRA PUNE: Monitorues/Hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi 16/03/2017 KONKURS PËR PUNË Ju që konsideroni për të aplikuar në këtë konkurs, sigurohuni që e kuptoni drejtë misionin dhe vlerat që promovon shoqëria civile. Inkurajohen të aplikojnë vetëm personat profesionistë, kreativ dhe shumë entuziastë, të cilët kanë qasje proaktive në ndërtimin dhe promovimin […]

IKD reagon kundër vendimeve të kundërligjshme të Kryeprokurorit të Shtetit dhe Këshillit Prokurorial për transferimin e prokurorëve në Prokurorinë Speciale

Prishtinë, 07 shkurt 2017 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) reagon kundër vendimeve të kundërligjshme të Kryeprokurorit të Shtetit, z. Aleksandër Lumezi dhe Këshillit Prokurorial i Kosovës (KPK), rreth praktikës së “transferimit” të prokurorëve të shtetit në kundërshtim me ligjin dhe rregulloret e miratuara nga vet KPK. Më 6 janar 2017, Kryeprokurori i Shtetit me […]

IKD mban trajnim për stafin e saj, organizatat e shoqërisë civile dhe studentët e juridikut për monitorimin e sistemit të drejtësisë

Prishtinë, 27 janar 2017 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) me mbështetjen e Departamentit Shtetëror të Shteteve të Bashkuara përmes projektit “Kërko Drejtësi”, të premten, në zyrat e IKD-së, ka mbajtur trajnim për monitorimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Trajnimi është mbajtur për stafin e praktikantëve monitorues të IKD-së, përfaqësues të organizatave të […]

IKD publikon raportin: “Efikasiteti, Llogaridhënia dhe Integriteti i Sistemit Gjyqësor dhe Sistemit Prokurorial: Analizë e zbatimit të obligimeve ligjore nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial”

Prishtinë, 26 dhjetor 2016 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në mbështetje të projektit të Ambasadës Britanike në Kosovë, ka mbajtur të hënën konferencë për media, në të cilën ka prezantuar raportin e monitorimit të Këshillit Gjyqësorit të Kosovës (KGJK) dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) për gjashtë mujorin e parë 2016: “Efikasiteti, Llogaridhënia […]

IKD REAGON NDAJ VENDIMEVE TË KUNDËRLIGJSHME TË KPK-SË DHE PRAKTIKAVE TË KËQIJA TË NDRYSHIMIT TË RREGULLOREVE NGA KGJK

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) gjatë monitorimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), ka gjetur se edhe gjatë muajit dhjetor të vitit 2016, të dy Këshillat gjatë ushtrimit të funksioneve dhe veprimtarive të tyre, kanë marr vendime që bien në kundërshtim me ligjet bazike që rregullojnë sistemin prokurorial dhe vendime që ndërtojnë praktika të këqija lidhur me procesin e emërimit të Kryetarëve të Gjykatave apo Gjykatësve Mbikëqyrës.

Performancë e IKD-së dhe koalicionit të OJQ-ve tek Pallati i Drejtësisë:“Dështimet në luftimin e korrupsionit”

Prishtinë, 06 dhjetor 2016 –  Në kuadër të “Java kundër korrupsionit” #bashkeendreqim,  Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) së bashku me organizatat Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), Instituti GAP dhe Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), në mbështetje të Ambasadës Amerikane në Kosovë, organizuan një performancë para Pallatit të Drejtësisë për “Dështimet në luftimin e korrupsionit”. Koalicioni i OJQ-ve gjatë kësaj performance shpalosën 10 banerë, […]

“Mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit dhe politikave në luftimin e korrupsionit”

Prishtinë, 06 dhjetor 2016 –  Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) , në kuadër të “Java kundër korrupsionit” #bashkeendreqim,  ka mbajtur tryezën me temën: “Mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit dhe politikave në luftimin e korrupsionit”. Në këtë tryezë u publikua raporti preliminar i monitorimit të rasteve të korrupsionit në sistemin prokurorial dhe gjyqësor, i cili […]