Lajme

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e IKD-së, duke përfshirë lajmet për publikimet e raporteve / analizave / artikujve / reagimeve të shpejta / raportet tjera. Këtu publikohen edhe lajmet për tryezat / konferencat / ngjarjet e organizuara nga IKD.

Reagim i Grupit të OJQ-ve për heshtjen e Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi

Ne grupi i OJQ-ve i kërkojmë Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi, që në përputhje me mandatin e tij, të nisë ex-officio procedurat hetimore ndaj kryeministrit, vartësve të tij apo cilido vartës i politikës që mund të keqpërdor pozitën e tyre me vendime që krijojnë standardin e shkeljeve ligjore të hapura. Në këtë kohë kur shkeljet […]

Reagim i organizatave të shoqërisë civile rreth iniciativës lidhur me Gjykatën Speciale

Prishtinë, 29 dhjetor 2017 – Ne organizatat e shoqërisë civile reagojmë ndaj qëndrimit të vazhdueshëm publik të krerëve të institucioneve shtetërore për të shtyrë përpara iniciativën e fundit të deputetëve të caktuar të Kuvendit të Republikës së Kosovës lidhur me plotësim ndryshimin e Ligjit mbi Dhomat e Specializuara dhe Zyrës së Prokurorit të Specializuar. Republika […]

Loja e Kundërligjshme e Kryeministrit me Pagat

Përmbledhje ekzekutive Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) reagon ndaj Vendimit Nr. 4/20, të Qeverisë Haradinaj  të miratuar më 20 dhjetor 2017 për ngritjen e mirëqenies ekonomike të një kategorie të pozitave të kabinetit qeveritar, përfshirë ngritjen e pagës së Kryeministrit, zëvendës kryeministrave, ministrave, këshilltarëve, dhe një kategorie të shërbyesve civilë. Përmes këtij vendimi, pothuajse […]

Loja me Gjykatën Speciale

  Përmbledhje ekzekutive Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) reagon ndaj iniciativës së fundit të deputetëve të caktuar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, si dhe ndaj mbështetjes së kësaj iniciative nga përfaqësues të lartë të Shtetit dhe nga parti të caktuara politike lidhur me plotësim ndryshimin e Ligjit mbi Dhomat e Specializuara dhe Zyrës […]

IKD publikon analizën ligjore: Dosja e manipuluar e Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi

Përmbledhje ekzekutive Dyshimet e ngritura në publik lidhur me falsifikimin e provimit të jurisprudencës së Kryeprokurorit të Shtetit (KSH), Aleksandër Lumezi, në bazë të legjislacionit të aplikueshëm në Kosovë, hyn në kuadër të rasteve të profilit të lartë. Sipas këtij legjislacioni, rastet e profilit të lartë duhet të trajtohen nga Prokuroria Speciale e Republikës së […]

Hetimet parapenale dhe vendimi i kundërligjshëm i prokurorit Kujtim Munishi për dosjen e shefit të tij, Aleksandër Lumezi

Përmbledhje ekzekutive Sipas Aktvendimit me nr. PPN-202/17, i datës, 14 nëntor 2017, mbi hudhjen e kallëzimit penal, lidhur me dyshimet mbi manipulimin e dosjes së provimit të jurisprudencës së Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi, trajtimi i kësaj çështje nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, është bërë në kundërshtim me ligjin e aplikueshëm, respektivisht në kundërshtim me […]

IKD kërkon hetime të pavarura për dosjen e manipuluar të Aleksandër Lumezit mbi dhënien e provimit të jurisprudencës përmes krijimit të një ekipi të prokurorëve të EULEX-it me prokurorë amerikanë, britanikë dhe gjermanë

Pse është i rëndësishëm një proces hetimor, i pavarur, i paanshëm dhe profesional mbi dosjen e Kryeprokurorit Lumezi Prishtinë, 9 nëntor 2017 – Kushtetuta e Republikës së Kosovës garanton dhe mbron ndarjen e pushteteve në Kosovë. Pozita e Kryeprokurorit të Shtetit, hyn në kuadër të pozitave më të rëndësishme në Kosovë, e cila duhet të […]