DREJTËSIA NË ZGJEDHJE

Përshkrimi

Drejtësia në zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2017

Prishtinë, 7 qershor 2017 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të mërkurën, ka mbajtur tryezën me titull “Drejtësia në zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2017”. Gjatë kësaj tryeze u diskutua për përgatitjen dhe gatishmërinë e institucioneve të drejtësisë dhe sigurisë në sigurimin e mbarëvajtjes së procesit […]

Informata rreth projektit të përgjigjes së organeve të drejtësisë ndaj krimeve të mundshme në zgjedhjet 2013

Gjatë kësaj periudhe IKD, Instituti i Kosovës për Drejtësi, do të zbatojë projektin “Iniciativa për ngritje të efikasitetit të organeve të drejtësisë për proces zgjedhor të lirë, drejtë dhe demokratik”, i cili ka për qëllim që të forcojë kapacitet dhe rrisë bashkëpunimin me organet e drejtësisë në luftimin e efektiv të çfarëdo lloj krimi që […]